EMILIA LINDERHOLM

 
 


Emilia Linderholm har utbildat sig både inom musik och konst men under de senaste åren har konsten tagit över hennes yrkesverksamma liv.

Hennes bildvärld växer fram intuitivt och kretsar mycket kring kvinnan med stor inspiration från dansens och operans värld i varma espressiva färger.


Ofta utgår Emilia från ett tema i sina utställningar  även  texter hör då till verken.

Senaste temautställningarna har varit kring Maria bebådelse, moderskap och förlossning. Då medverkar Emilia även som sångerska ,och ibland även med kvinnofrukost där hon berättar om utställningen och sjunger delar ur konsertprogrammet. Utställningen och konserten har visats i blandannat Kungsholms kyrka i Stockholm.

Hennes verk ställs ut i hela Sverige och även i Europa.

Till våren arbetar Emilia med en rad spännande projekt . Exempelvis illustrerar hon Birgitta Onsells sista litterära verk ”Långt bort i tiden innan bibeln blev skriven” läs mer om detta på htpp://birgittaonsell.bokmorskan.se/

Hon är även delaktig i en konsertserie där ett musikverk  komponerats till trion Enchantée. Musiken är komponerad av Staffan Storm med text av Britt G Hallqvist. Till verket ska Emilia måla med inspiration av musiken och texterna. Målningarna kommer sedan projiceras bakom musiker och sångerska ,man kommer även kunna se en utställningen med  orginalkonsten i anslutning till konserten. Projektet har erhållit stipendium från blandannat Crafoordska Stiftelsen.


Emilia har också inlett ett samarbete med BRIS under våren 2013  som säljer hennes grafiska blad.

2013 flyttade Emilia med sin familj till lilla lantliga idyllen Tolg strax utanför Växjö.

Där har hon sin ateljé som det går bra att besöka efter överenskommelse.

Emilias verk har köpts in av Handelsanställdas förbund och nu i april även av Olofströms kommun.
Emilia är medlem i BUS och Konstnärsförbundet.


Se även aktuella uppdateringar på facebook ”Art by Emilia Linderholm” och @emiliaingeborg på instagram.